Adelaide Kane quotes

Australian - Actress
Born: 9 Aug 1990