Abel Korzeniowski quotes

Polish - Composer
Born: 18 Jul 1972